תקנון

 חוות הנדיב:

חוות הנדיב חרתה על דגלה שמירה על איכות הסביבה, ומתן מענה חוויתי למבקרים.

לצורך כך יש להקפיד על כללי הבטיחות, המצוינים בשילוט, שמירה על הניקיון, התנהגות זהירה בקטיף הפירות והירקות, ציות להוראות הצוות בנוגע לקרבה ומגע עם חיות החווה.

 

הנדיב על גלגלים:

לרוכבים שביננו, יש לפעול עפ"י הנחיות המפעיל ובכפוף לכתוב בטופס המשתתף.

יש לרכב, במשנה זהירות, רק בשבילים המסומנים, לנהוג בנימוס ובהתחשבות במשתמשים האחרים בדרך, יש לשמור על הציוד המושכר כאילו היה שלכם ולהשיבו בסיום החוויה לחווה.

 

דילוג לתוכן